Godzianów historycznie

uśmiechnięci uczniowie liceum

Pod kątem historycznym Godzianów stanowi jedną z ciekawszych polskich mieścin o charakterze typowo wiejskim. W głównej mierze chodzi bowiem o to, że jest to teren jaki systematycznie rozwijał się na geograficznej mapie Polski między innymi od końcówki osiemnastego stulecia. Co to oznacza w praktyce? Jaka była dokładna historia i koleje losu Godzianowa? Dowiesz się tego z dalszych fragmentów.
Godzianów pod kątem historycznym opiera się przede wszystkim na działalności w ramach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, co tyczyło się okresu powstania i wyodrębnienia się tejże miejscowości, a mianowicie w wieku osiemnastym, a stricte łączy się to z rokiem 1792. Warto także nadmienić, że Godzianów jest to rejon jaki znany jest ze względu na rozpowszechniony tam lokalny zespół szkół. Miejscowość ta stanowi siedzibę gminy tak samo nazwanej oraz jest elementem parafii świętego Stanisława. Nieprzypadkowo o Godzianowie tak wiele mówiło się w dziejach historycznych zapisków dawnych kronikarzy, co wynika w szczególności z tego względu, iż to właśnie w Godzianowie urodził się Stanisław Jagiełło. Był on dawnym posłem na Sejm, a także bardzo mocno wyróżniającym się na tle historii Polski żołnierzem Batalionów Chłopskich. Jeżeli natomiast mowa o wspomnianej powyżej edukacji, to w Godzianowie znajduje się zespół szkół, mowa tu o potężnym kompleksie z długotrwałą tradycją i równie długą historią, a mianowicie chodzi o Zespół Szkół Ogólnokształcących a także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Warto wspomnieć, iż w skład wchodzą tu następujące formacje edukacyjne – liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum informatyczne, logistyczne i szkoła podstawowa, zawodowa, w tym także profilowana przeznaczona dla osób dorosłych.
Autor artykułu: