Jak organizowane są konkursy przedmiotowe?

Konkursy przedmiotowe - plastyka

Każda placówka edukacyjna w naszym kraju ma dzisiaj sposobność wzięcia udziału w organizacji przedmiotowych konkursów, które z reguły przygotowywane są, zwłaszcza na szczeblach edukacji podstawowej oraz ponadpodstawowej, w tym licealnej i w technikum, przez fachowe organy stosownie do tego uprawnione, jakimi są Wojewódzkie Komisje Konkursowe, w skrócie znane jako WKK. Są one powoływane przez regionalnych Kuratorów Oświaty, na przykład na terenie województwa podkarpackiego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty itd.
Wyżej wspomniana Komisja Wojewódzka działająca w obszarze szeroko rozumianych konkursów przedmiotowych bazuje przede wszystkim na nadzorze oraz sporządzaniu konkursów od strony formalnej. Nie chodzi tu natomiast o samo merytoryczne przygotowywanie poszczególnych konkursów i ich zakresów wiedzy, co zwłaszcza o to, ażeby przygotować konkursy przedmiotowe bazujące zwłaszcza na właściwej organizacji. To od tej właśnie Komisji uzależnione staje się nadzorowanie na odpowiednim poziomie wszelakich zmagań intelektualnych dzieci i młodzieży uczestniczącej w przedsięwzięciach w zakresie określonych przedmiotów szkolnych. Musimy również podkreślić, że zadania Wojewódzkich Komisji Konkursowych są bardzo szerokie, bowiem wiąże się to z faktem, że na dziś dzień po prostu jest mnóstwo rozlicznych konkursów przedmiotowych realizowanych nie tylko w większości placówek intelektualnego rozwoju, ale także na wielorakich szczeblach polskiej oświaty i kształcenia w poszczególnych regionach naszego kraju. Równie dużo jest konkursów przedmiotowych przeznaczonych dla uczniów już czwartej klasy szkoły podstawowej, co także ostatnich roczników szkół ponadgimnazjalnych, liceów ogólnokształcących czy techników.
Autor artykułu: