Jak powstała gmina Godzianów

Wiejski krajobraz Godzianów

Miejscowość, której wielu ludzi nie zna na terenie naszego malowniczego kraju to Godzianów. Jest to teren typowo wiejski, jaki znajduje się w granicach popularnego w naszym kraju województwa łódzkiego. Ponadto nie zapominajmy również i o tym, że gmina Godzianów o jakiej jest tutaj mowa bazuje na przynależności do gminy o takim samym nazewnictwie. W praktyce to właśnie Gminie Godzianów chcemy poświęcić niniejszy wirtualny poradnik, jaki tutaj dla Was przygotowaliśmy. Pokażemy Wam, jak owa gmina powstawała i czym się charakteryzowała niegdyś i cechuje na dziś dzień.
W szczególności warto nieco powrócić do historii gminy Godzianów, która opiera się zwłaszcza na blisko połowie stulecia temu, a mianowicie kluczowa okazuje się tu być kwietniowa data z 1973 roku. Dlaczego akurat ta data w kalendarzu ma tak duże znaczenie dla rozwoju gminy Godzianów? Wszystko to wiąże się bowiem z faktem, iż wtedy właśnie, czyli po jakichś trzech miesiącach od funkcjonowania gminy w kontekście takiego właśnie formalnego podziału administracyjnego, zaczęto przeprowadzać w naszym kraju tak zwany proces redukcyjny, jaki objął także wspomnianą tu wyżej gminę Godzianów. Najpierw w skład tej gminy, dość potężnej z terytorialnego punktu widzenia, wchodziło kilkadziesiąt okolicznych sołectw, w tym przede wszystkim mówi się o ponad dwudziestu, a nawet bisko trzydziestu różnorakich sołectwach. W praktyce po redukcji zdecydowano się na wykrojenie kilku obszarów dawnych sołeckich terytoriów, w kontekście czego utworzono z dawnej gminy terytorialnej Godzianów dwie zupełnie nowe – w grę wchodzi tu oczywiście gmina Lipce oraz gmina Słupia.
Autor artykułu: