Konkursy przedmiotowe – czemu służą?

Konkursy przedmiotowe - garncarstwo

Celem nadrzędnym realizacji różnorodnych form rywalizacji intelektualnej między uczniami czyli na przykład konkursów przedmiotowych okazuje się przede wszystkim zwrócenie uwagi na możliwość rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży. Nie tylko chodzi tu o to, ażeby na sucho po prostu przekazać zdobytą czy jednorazowo wyuczona na potrzeby konkretnego konkursu wiedzę. Chodzi o zrobienie nawyku samokształcenia się dzieci oraz o to, ażeby młodzież poprzez współzawodnictwo w konkursach mogła rywalizując rozwijać się do tego stopnia, iż z czasem stwierdzić będzie mogła, że dana działa nauki to jej prawdziwa pasja, z którą zamierza złączyć w przyszłości swoje życie zawodowe czy też obierany przez siebie kierunek studiów.

Konkursy przedmiotowe - plastyka
Ogólnie rzecz biorąc konkursy przedmiotowe mogą być skierowane do każdego jednego szczebla edukacyjnego uczniów w naszym kraju. Nie ma tu znaczenia ich poziom czy też tym bardziej miejsce zamieszkania. Generalnie chodzi o to, że konkursy przedmiotowe mają być podzielne w swej organizacji pod kątem przedmiotu z jakiego są one organizowane. W praktyce wiąże się to z faktem, iż dany konkurs ma być kierowany do młodzieży wykazującej ściśle określone, wąskie zainteresowanie i specjalizującej się w określonych tematykach i konkretnych typach zagadnień związanych z tą tematyką oraz danym, wiodącym przedmiotem konkursowym. Najczęściej chodzi tu o pewien mocno zakrojony materiał, który ma obowiązywać do momentu rozwoju i przekazywania wiedzy na poziomie ucznia w szkole, częstokroć jednakże, zwłaszcza na etapie wyższym konkursów przedmiotowych, poziom znacząco wykracza poza standardowy program szkolnego nauczania.
Autor artykułu: