Liceum ogólnokształcące w Godzianowie

uczennica przy książkach

Na terenie miejscowości zwanej Godzianowem, znajduje się jeden z najbardziej silnie rozwijających się na terenie całego województwa łódzkiego Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych. Ponadto w jego obrębie wyszczególnia się także obiekt zwany liceum ogólnokształcącym. Na czym on polega w praktyce? Dowiesz się po lekturze poniższych fragmentów. Zachęcamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych bardziej edukacja nie tylko na obszarze Godzianowa, a tymczasem odsyłamy do lektury naszych poniższych fragmentów w dalszych akapitach niniejszego wirtualnego poradnika.

Liceum ogólnokształcące w Godzianowie odznacza się generalnie bardzo silnie rozbudowana historią i wielowiekową wręcz tradycją pieczołowicie pielęgnowaną z roku na rok. Ogólnie rzecz biorąc, ta placówka szkolna, o której tutaj wspominamy, stworzona została formalnie dniu szóstego października 1940 roku. Wtedy to właśnie zaczęto realizować pierwsze zajęcia z prawdziwego zdarzenia o charakterze czysto intelektualnego rozwoju i edukacyjnym profilu. Bazowały one przede wszystkim na tym, że były to zajęcia dla młodzieży. W głównej mierze realizowano program pierwszej klasy gimnazjalnej, w tym było tam blisko czterdzieści uczniów, którzy zaczęli pobierać w owej placówce regularne kształcenie. Należy także wspomnieć o tym, że zaledwie rok później, z powodów oczywiście trwających działań wojennych, szkołę tu opisywaną przerobiono na swego rodzaju tajne gimnazjum. Placówka ta działała z dwoma kompletami klas jednocześnie. Nie tylko kształcenie w owym liceum ogólnokształcącym pobierała młodzież, ale również i osoby dorosłe. Warto także nadmienić o tym, że były to osoby, które chciały się systematycznie rozwijać, mimo tego, że były takie czasy a także, że mieli już swoje rodziny i żyli od dawna na własny rachunek.
Autor artykułu: