O Godzianowie

Budynek Zespołu Szkół Polskich Godzianów

Czy kiedykolwiek słyszałeś o miejscowości na polskiej geograficznej mapie świata, jaką okazuje się być niejaki Godzianów? Czy wiesz, na czym polega charakterystyka i wyznaczniki tego miasteczka, a w zasadzie bardziej terenu wiejskiego? Otóż jest tam znakomita historia, łączą się z nią zawiłe dzieje tej stosunkowo niewielkiej miejscowości oraz znakomity zespół szkół, który tam jest usytuowany od lat. Jemu poświęconych zostanie z kolei jeden z następnych artykułów zawartych na niniejszym wirtualnym przewodniku edukacyjnym oraz geograficznym przewodniku po tytułowym Godzianowie.

Panorama regionu Godzianów
Miejscowość, którą wspomnieliśmy we wstępie niniejszego wirtualnego poradnika opiera się przede wszystkim na jej usytuowaniu na terenie województwa łódzkiego. Jest to wieś zlokalizowana na terenie powiatu skierniewickiego. Dokładniej rzecz biorąc, znajduje się ona stricte w granicach o tej samej nazwie, czyli w gminie Godzianów. Warto nadmienić, że jest to wieś w ziemi rawskiej, która przynależna była do województwa rawskiego, a wiadomo na ten temat z zapisków historycznych wiążących się z rozwojem arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, co z kolei pokazują karty historii zachowane z końcówki osiemnastego stulecia, a stricte z końca 1792 roku. Od tego momentu zaczęto mówić o Godzianowie jako o odrębnej zupełnie miejscowości na geograficznej mapie Polski. Ponadto, kiedy przyszedł specyficzny podział administracyjny w naszym kraju to jest między 1975 a 1998 rokiem, miejscowość zwana Godzianowem zaczęła być przynależna do dawnego województwa skierniewickiego i w jego granicach ulegała rozbudowywaniu oraz modyfikacjom.
Autor artykułu: