Ważny egzamin

egzamin

Z danych wynika, że corocznie egzamin maturalny w Polsce zdaje około 80% uczniów, co oznacza, że co piąty nie radzi sobie na maturze. Ci, którzy polegli mogą przystąpić do poprawek. Nie dotyczy to jednak uczniów, którzy otrzymali ocenę niedostateczną z dwóch lub większej liczby przedmiotów. Ci muszą powtórzyć egzamin maturalny w następnym roku.

Testy maturalne z matematyki
Egzaminy z języka polskiego nie sprawiają większych trudności i tu zdawalność jest wysoka. Najwięcej kłopotów, i to rok w rok przysparza matematyka. Rzeczywiście, o ile podczas egzaminów z języka polskiego czy obcego inteligencją i sprytem można zatuszować braki, egzamin z matematyki bezlitośnie obnaży ignorancję. Matematyka jest nie tylko uniwersalnym językiem komunikacji i klamrą pomiędzy dyscyplinami naukowymi, ale i papierkiem lakmusowym zdradzającym efektywność systemu nauczania w ogóle.

Same problemy
Polska szkoła boryka się z brakami finansowymi i kadrowymi. Utarła się opinia, że pracę w szkole wybierają ci, którzy nie mają szansy na zatrudnienie w sektorach hojniej opłacanych. Dyletanckie reformowanie systemu nauczania burzy wypracowane struktury. Uczniowie uczeni są zdawania testów i zwolnieni z samodzielnego myślenia, co widać po wynikach egzaminów z matematyki.

dziewczyna uczy się na łóżku